រៀនភាសាខ្មែរ
  
 • Регистрация
Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 215.
 1. #1
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию រៀនភាសាខ្មែរ

  "Реально ли русскоязычнику выучить Кхмерский язык?"

  Примерно так думал немолодой повеса, рискуя с байка в пыль свалиться
  "Ну, суки... если не смогу я, то просто кончу всем на лица"

 2. #2
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  មេរៀនទី១០

  តើគ្រូសារមិងមានប៉ុន្មាននាក់ដែរ?

  គ្រូសារខ្ងុំមានបីនាក់ខ្ងុំប្តីខ្ងុំហើយនិងកូនប្រសម្ នាក់។

  មិងមិនទាន់មានកូនស្រីទេ?

  ច័ាខ្ងុំមិនទាន់មានកូនស្រីនៅឡើយទេ។ តេក្មួយមានបងប្អូនប៉ុន្មាននាកដែរ?

  ខ្ងុំមានបងប្អូនបីនាក់មានបដប្រុសពីរនាក់ហើយនិងប្អូនស ្រីម្នាក។


 3. #3
  активный пользователь Аватар для geolux
  Регистрация
  21.10.2014
  Сообщений
  334

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  "Урок 10


  Учитель Мин, потому что есть много людей,?


  У меня есть семья моего мужа I и трое детей.


  Мин не есть дочь?


  Понедельник, я не имею дочь. Племянник много?


  У меня есть три брата и двух сыновей, и вы сделаете это известно всем." - Гугл почти выучил

 4. #4
  бляяя...тропикоз...
  Регистрация
  03.02.2013
  Адрес
  Whole World
  Сообщений
  7,227

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  на английский, что естественно, перевод намного корректнее.
  кстати, заметил, что в последние несколько месяцев англо-русский перевод стал сильно более кривой чем скажет пол-года, год назад.

 5. #5
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  А теперь как правильно

  -У Вас большая семья, тётенька?
  -Трое-я, муж и сын.
  -А дочки нет?
  -Пока нет. А у тебя, мальчик, сикока братьев и сестёр?
  -Два брата и сестра.

  Это только кажется, что Кхмерский язык прост.

 6. #6
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  តើគាត់រៀបការហើយឮនៅ?

  នៅគាត់មិនទាន់ការនៅឡើយទេ។

  បាទគាតការហើយ។

  គាតនៅលិវ។
 7. #7
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  ហេតុអី្វពូអត់ធើ្វការ?

  ពីព្រោះខ្ងុំអស់កម្លាំង។

  ពីព្រោះខ្ងុំងងុយគេង។

  ពីព្រោះខ្ងុំពីបាកចិត្ត។

  ពីព្រោះខ្ងុំមានសង្សារ។ 8. #8
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  តេលោកមានបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់?

  ខ្ងុំមានបងប្អូនពីរនាក់ បងប្រុសម្នាក់និងប្អូនស្រីម្នាក។

  ខ្ងុំអត់មានបងប្អូនទេ។


 9. #9
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  តេពូចូសចិត្តម្តាយក្មេកឮទេ?

  ខ្ងុំមិនចូលចិត្តម្តាយក្មេកទេ។

  បាទខ្ងុំចូលចិត្តម្តាយក្មេកខ្ងុំ។


 10. #10
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  តេមិងចង់ធ្វើការខានអីដែរ?

  ខ្ងុំចង់ធ្វើជាក្រូពេទ្យ។

  ខ្ងុំចង់ធ្វើជាតួ៨កកុន។

  ខ្ងុំចង់ធ្វើជាជាងឈើ។

 11. #11
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  គាត់រកសីុខានណាដែរ?

  គាត់បើកភោជនីយដ្ធានខ្លួន៨ង។

  គាត់ជាអ្នកធ្វើល្រែ។


 12. #12
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  ប្រទេសខ្មែរមានសត្វអីខ្លះ?

  នៅប្រទេសខ្មែរមានដំរីច្រើន។

  ប្រទេសខ្មែរមានខ្លាហើយនិងក្របី។

  ប្រទេសខ្មែរអត់មានខ្លាឃ្មុំទេ។


 13. #13
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  ជួយដាក់ប៉ោមក្នងទូទីកកកបានទេ?

  ខ្ងុំចូលចិត្តអង្គុយក្រោមម្លប់ដើមឈើ។

  បងប្រឡងជាប់ឮទេ?

  បាទខ្ងុំជាប់។

  ខ្ងុំប្រឡងអត់ជាន់ទេ។

  ទេខ្ងុំធ្លាក់។


 14. #14
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  Прекрасна грудь твоя нагая
  Её клешнями обнажу
  И затвердевшими сосками
  Язык себе я почешу

  Членистоногим бесхребетным
  Я в тело юное твоё
  Вопьюсь из мезозойской эры
  Окаменелостью её

  Примирит эры сотка баков
  И примитивный трилобит
  С тобой о стройная приматка
  Оргазма радость ощутит

  а бухацкий 15 июля 2015

 15. #15
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  ជួយបើកទូរទស្យទ៍បានទេ?​​

 16. #16
  12 палок Аватар для Перец
  Регистрация
  12.07.2009
  Адрес
  Геленджик
  Сообщений
  8,968

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  пан Бухацкий.....не обижайтесь....
  но я показал ваше КХМЕРСКОЕ творчество....местной синьорите со степенью Бакалавра..
  не пьющей..

  ответ был не очень хароший -....типа....какой ебанько учит тваего камрада...

  завязывайте вы с ентим делом....
  чисто имхо
  Человек становиться Взрослым только тогда, когда перестаёт кому то что то доказывать..... в том числе и себе..

 17. #17
  12 палок Аватар для Перец
  Регистрация
  12.07.2009
  Адрес
  Геленджик
  Сообщений
  8,968

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  пишите уж лутше на русском
  Человек становиться Взрослым только тогда, когда перестаёт кому то что то доказывать..... в том числе и себе..

 18. #18
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  у самих револьверысеньориты найдутся... и со степенями, и без...
  главное, разница в возрасте в 3 раза... а в весе 4
  учусь я по Кхмерским учебникам... окружён прекрасными носительницами языка

 19. #19
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ  ជូយបីតភ្លេង។ ខ្ងុំសូមបើកបង្អួចបានទេ?

  សត្វអត់ចេះសីុនំបុ័ង។ ខ្ងុំអានសៀវភៅជាប្រចាំ។ 20. #20
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  ផ្ទះខ្ងុំមានរុយច្រើនណាស់។

 21. #21
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  ខ្ងុំមិនសូវសប្បាយចិត្តទេ។ តើបងចង់ញុាំម្ហូបប៉ុន្មានចានដែរ? អាគារនេះមានប៉ុន្មានជាន់?

  ផ្កាមិនអាចដុះនៅលើថ្មបានទេ។ ខ្ងុំចូលចិត្តម្ហូបខ្មែរន៨ងម្ហូបថៃប៉ុន្តែម្ហូបចិនប្ រៃពេក។

  ពូខ្ងុំដែលរៀនភាសាអង់គេ្លសទេ។ ខ្ងុំស្គាល់និស្សិតប្រាំនាក់។

  គាត់រៀនខាងសេដ្ធកិច្ច។ បងខ្ងុំបានទៅលេងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសជប៉ុន។

  ឪពុកម្តាយខ្ងុំធើ្វការក្នងភោជនិយដ្ធាន។

 22. #22
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ  ខ្ងុំហើយនិងតាខ្ងុំនឹងជូបគ្នានៅម៉ោងប្រាំមួយព្រ ឹក។

  ស្រុកអាមេរិកមិនដូចស្រុកខ្មែរទេ។ ឪពុកខ្ងុំមកពីភ្នំពេញប៉ុន្តែម្តាយខ្ងុំមកពីបាត់ ដំបង។

  គាត់ចង់ធើការប៉ុនតែរតការងារធើ្វមិនបាន។  បើអ្នកចង់ចេះភាសាខ្មែរត្រូវវៀនប្រចាំថ្ងៃ суки

 23. #23
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  им английский тоже нелегко даётся

  а про великий и могучий молчу


 24. #24
  12 палок Аватар для Перец
  Регистрация
  12.07.2009
  Адрес
  Геленджик
  Сообщений
  8,968

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  Цитата Сообщение от Тунец Посмотреть сообщение
  им английский тоже нелегко даётся

  нуу...вапрос спорный...
  наверно от способностей человека зависит....

  кста - по вапросу вашего кхмерского приношу извинения....

  я савсем забыл....што в ПП и СР.....ну - малость того - типа разные диалекты...

  к примеру...если мне мпамять не изменяет - в ПП - грудь - До.....или до-до...
  как то так...

  тута по другому...как то..
  мне сказали....но я подзабыл...

  ткнул вчера её в ентот момент носом...
  засмущалась...но подтвердила....

  но все равно не пайму....
  на буя вам кхмерский??

  для работы, што ли??
  Человек становиться Взрослым только тогда, когда перестаёт кому то что то доказывать..... в том числе и себе..

 25. #25
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  сисьге ដោះ доэх как-то так
  Кхмерский мне необходим для самоутверждения
  ну, и с девушками договариваться. английский не все они знают, кто хорошо ебётся
  намедни, еслиб не мова ихняя, сорвалась бы интимная встреча с одной пномпенькой
  да и для работы нелишне... я не столь богат, как Вы, вынужден ебашить... хорошо, хоть по ВУСу своему

 26. #26
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  ជំរាបសូរ ជំមរាបសូរ ជំមរាបសូរ ជំមរាបលា ជំមរាបលា លាហើយ លាសិនហើយ លាសិនហើយ

  សួស្តី សួស្តី អរុនសួស្តី

 27. #27
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  вот нащот здравствуйте и досвиданья- чомрипсуа и чомриплэу пишеццо няняняняня как каждый дрочит

  ជំរាប-សួរ-លា или няняняняня так ជម្រាប-សួរ-លា ..... суки

 28. #28
  12 палок Аватар для Перец
  Регистрация
  12.07.2009
  Адрес
  Геленджик
  Сообщений
  8,968

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  Цитата Сообщение от Тунец Посмотреть сообщение

  Кхмерский мне необходим для самоутверждения
  ну, и с девушками договариваться. английский не все они знают, кто хорошо ебётся
  намедни, еслиб не мова ихняя, сорвалась бы интимная встреча с одной пномпенькой
  да и для работы нелишне... я не столь богат, как Вы, вынужден ебашить... хорошо, хоть по ВУСу своему
  неее...ну калхоз - дело добровольное.....могет вы и правы насчёт самоутверждения....хз..
  Человек становиться Взрослым только тогда, когда перестаёт кому то что то доказывать..... в том числе и себе..

 29. #29
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ

  Близится к концу 2015 год. Весь этот год я провёл за изучением Кхмерского языка, отрываясь лишь затем, чтобы насладиться близким обществом его прекрасных носительниц. Каковы же результаты спросите вы. Чему Ви, Бухацкий, смогли научиться- неужто кончать Аксо Кхмаэ на лица? Не только, друзья мои. Я ещё начал читать сказки! Итак, вот эта:

 30. #30
  эксперт Аватар для Тунец
  Регистрация
  31.10.2014
  Сообщений
  3,236

  По умолчанию Re: រៀនភាសាខ្មែរ


  ដង្ខៅលំពៅ  "Морской купец"Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права в разделе

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •  
Яндекс.Метрика